ceturtdiena, 07. jūlijs, 2022
Latviešu Brāļu kapi Katskilos
Biroja adrese: PO box 8, Elka Park, NY 12427, Kapu adrese : 414 Bloomer Road, Tannersville, NY 12485, USA, ASV

Logo (518) 589-5597,
Logo (866) 899-0735 ,
Logo info@latvianmemorialpark.org
 
Brāļu kapi Katskilos

Latviešu Brāļu kapi Katskilos ir latviešu kapsēta – atdusas un piemiņas vieta. Tā veidota 1960os gados Latviešu Kaŗa Invalīdu apvienības paspārnē. Brāļu kapos ir pieejamas urnas vietas četros urnas vietu nodalījumos (platformās), vien no tām ir ar zemes vietām. Brāļu kapu pārvalde aicina ikvienu kapus apmeklēt, paciemoties pie kāda piederīgā, drauga, pazīstamā vai vienkārši izbaudīt kapu mieru un skaisto kalnu vidi.

Brāļu kapi atrodas 2 stundu braucienā uz ziemeļiem no Ņujorkas pilsētas Katskilu kalnu ziemeļu daļā. Netālu ir LKIA mītne "Rota" un Ņujorkas draudzes Katskilu nometne. Vislabāk kapus apciemot ir no aprīļa līdz novembŗa mēnešiem, īt īpaši no jūnija līdz augustam. Kādreiz visus ziemas mēnešus kapus klāj sniegs. 

Brāļu kapu pārvalde rūpējas, lai kapi būtu tīkami ikvienam, kuŗš tos apmeklē. Tiek pļauta zāle, līdzināti kapakmeņi, stādītas puķes, krūmi, koki un veikti citi apkopes darbi. Patreiz piestrādājām pie nišu mūŗu labošanas/atjaunošanas. Mēs cenšamies, lai, ne tikai ikkatram būtu jauks apmeklējums kapos, bet, lai kapi arī kalpotu nākamai paaudzei.

Izvades/kapu svētki notiek divreiz gadā: maija beigās ("Memorial" dienas nogalē) un rudenī. Rudens izvade 2021. gadā notika sestdienā un svētdienā 2./3. oktobrī. Ievērojot Ņujorkas pavalsts noteikumus, urnas izvadījām atsevišķi, (katram aizgājējam  vienojoties ar ģimeni / piederīgiem par laiku). Nākamā pavasaŗa izvade plānota 28./29. maijā.

Liekas, ka atsevišķās izvades izkārtojums ir pieņemams un, šobrīd, plānojam līdzīgā gaŗā noturēt 2022. gada pavasaŗa izvadi 28./29. maijā - (liekas, ka Ņujorkas pavalsts noteikumi to atļaus un rīkojam saskaņā ar pavalsts noteikumiem)! Noturēsim svecīša vakaru sestdienā, bet plkst. 1.30 saīsinātu dievkalpojumu (svētbrīdi) svētdienā. Dievkalpojumu kuplinās Ņujorkas koŗa ansamblis. Process būs kā rudenī, katras urnas izvadei būs rezervēts īpašs laiks. Lūdzam iepriekš pieteikties rakstot uz: info@latvianmemorialpark.org, vai zvanot. Rudens izvade 2022. gadā ir plānota 2022. gada 8. un 9. oktobrī (šogad saskan ar "Columbus" dienu).

Brāļu kapu pārvalde allaž aicina apmeklētājus gan apciemot, piedalīties tā arī pakavēties urnu izvadē. Toties, ja neapmeklējiet tieši kādu izvadi, aicinām izvēlēties kādu citu nogali kapu apmeklēšanai. Svecīšu dievkalpojums un svētdienas dievkalpojums ir atvērts visiem!

Kārtība 2022. gada pavasaŗa urnu izvadei ** - var mainīties!
(notiek Brāļu Kapos, 414 Bloomer Road, Tannersville, NY 12485)

28. maijā, Atsevišķas urnu izvades no plkst. 2iem līdz 6iem. Lūdzam iepriekš pieteikties. Krēslai iestājoties - svecīšu vakars (nesiet līdz, vai varēs iegādāties).
29. maijā, Atsevišķas urnu izvades no plkst. 10iem no rīta līdz 1iem pēcpusdienā. Lūdzam iepriekš pieteikties. Plkst. 1.30 pēcpusdienā svētbrīdis ko vadīs Linda Taggart Sniedze.

Aicinām ievērot 2m/6 pēdu attālumu un ierosinām valkāt maskas. Diakone Lindu Sniedzi-Taggart vadīs izvades. 

Ģimenēm / piederīgiem / draugiem atsevišķām izvadēm lūdzam ierasties 20 min. pirms izvades un satikties pie kapu ieejas, pie kapu ziņojuma dēļa, kur būs reģistrācijas telts. Ja ir kādam kuŗam grūtības ar iešanu, lūdzam doties tieši uz izvadāmo urnas vietu norādītajā laikā. Paldies!

Gan sestdienā, tā arī svētdienā būs iespēja Rotā paēst, laipni lūdzu iepriekš pieteikties zvanot: (518) 589-9878 - paldies!

Urnu izvade notiks arī ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi. Drošības pēc, lūdzam ņemt līdz lietussargus un lietus mēteļus. Ja gadijumā lietus gāzīs, pagaidīsim kamēr pāriet un tad turpināsim izvadi. 

 

2020 Ziemsvētku vainagu bildes 

 Par atcelto 23./24. maija izvadi:

Diakone Linda Sniedze Taggart ar prāvestu Olģertu Sniedzi raksta: Ar nožēlu saprotam, ka pašreizējā pandēmija ir skārusi arī plānus maija mēnesī noturēt kapu svētkus Brāļu kapos Katskiļos.  Ņemot vērā to, ka piederīgie ceļo no dažādiem attālumiem, lai piedalītos kapu svētkos un arī to, ka kapos parasti pulcējas liels ļaužu daudzums, ir neiespējami pašlaik nodrošināt apstākļus, kas pasargā visu dalībnieku veselību.

Esam pārliecināti, ka tiksimies atkal kapos, lai atvadītos no saviem aizgājējiem, lai pieminētu tos tuviniekus, kas atdusas Katskiļos, un lai stiprinātu viens otru ar savstarpēju cieņu un mīlestību kā vienmēr.  Līdz tai dienai, būsim vienoti savās lūgšānās, īpaši pieminot tos, kam savu piederīgo urnu iesvēte ir pašlaik jāatliek.  Dieva miers lai ir ar mums visiem.

Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā.
Pāvila vēst. romiešiem 15:13 

 


Puķes uz kapu svētkiem var pasūtīt pie Howards Florist - tālr.: (518) 943-4080. (Pie pasūtīšanas, ja iespējams, lūdzam iedot urnas vai kapu vietu numuru, vieglākai novietošanai.) Viņu darba stundas - no pirmdienas līdz piektdienai 10 no rīta - 4 pp, nogalēs 9 no rīta līdz 12 pusdienas laikā. (Var puķes arī citu reizi pasūtīt, iespējams, ka par novietošanu būtu kas papildus tad.)


Brāļu kapu adrese: 414 Bloomer Road, Tannersville, NY 12485. Skatīt karti ...

Brāļu kapu birojs atrodas LKIA mītnē ‘Rota’ - 82 Rota Road, Elka Park, NY 12427. Informācijai lūdzam zvanīt (518) 589-5597 (atbildāmā mašīna) vai vislabāk pa epastu. Mūsu fakss: (866) 899-0735.


Kapu apmeklētāji ir laipni aicināti apciemot un pārnakšņot Rotā.

Lūdzam pieteikties pie Rotas saimnieces Terēzas - (518) 589-9878. 

Tuv. info. par Rotu, lūdzam skatīt www.rotalodge.org

 


 

Pievakare kapos.

 

 Sniegs pāklāj kapus 2013. g. janvārī.

 


          Copyright © 2022, Izstrādātajs WebSoft.lv