Wednesday, April 01, 2020
Biroja adrese: PO box 8, Elka Park, NY 12427
Kapu adrese : 414 Bloomer Road, Tannersville, NY 12485, USA

    (518) 589-5597 
   (866) 899-0735 
   
info@latvianmemorialpark.org


Pateicamies par Jūsu ziedojumu!

Mūsu uzturam kapus, lai tie kalpotu ne tikai mūsu paaudzei, bet arī nākamām!

 
Katru gadu Brāļu kapu pārvalde izdod vismaz $15,000, lai kapus uzturētu. Bet ir arī nepieciešami labojumi un tiem tiek veltīti vēl papildus līdzekļi.

Esam:

  • Līdzinājuši kapu pieminekļus.
  • Uzkopuši zāļāju.
  • Apzāģējuši kokus, apgriezuši krūmus un stādījuši jaunus gan kokus tā arī krūmus.
  • Mazgājuši un tīrījuši cementa platformas.
  • Atjaunojuši mūra daļas, aizpildījuši robus un tos arī taisnojuši.
  • Labojuši plāksnītes kuŗas netuŗas un kuŗas nebija taisnas (pāri par 700 labojumiem).
  • Pārlikuši koka apmales un vēl veikuši daudzus citus darbus.

Aicinām ziedojumus, lai segtu gan augšminēto tā ari citus uzturēšanas darbus.

Ziedojuma mērķis. Ziedojuma summa: 0.00  

          Copyright © 2020, Developed by websoftsites.com